Tin tức

Phối màu sàn nhựa giả gỗ, đá năm 2020

sàn nhựa giả gỗ wood

Sàn nhựa giả gỗ phối màu với sàn giả đá. Sàn nhựa giả gỗ vinyl tấm của Amstrong và giả đá của Deluxe rất đẹp.

sàn nhựa giả gỗ phối màu

 

Bài viết liên quan