PHÁT ĐẠT HỒ CHÍ MINH 

 • 57-59 Ho Tung Mau Str, Bến Nghé, Q.1, HCMC.
 • Tel: +84 028 62582326
 • Fax: +84 028 62582256
 • Email: phatdatfloor@gmail.com
 • Mob: 0966682244 (Ms. Dung)
 • Web: www.phatdatgroup.com 

PHÁT ĐẠT HÀ NỘI 

 • 124 Ngo 32 Do Duc Duc str, Me Tri, NamTu Liem,Hanoi
 • Tel: +84 028 62582326
 • Fax: +84 028 62582256
 • Email: phatdatfloor@gmail.com
 • Mob: 0983159877 (Thuận)
 • Web: www.phatdatgroup.com