Tên dự án: Văn phòng Vịnh Nha Trang

Hạng mục: Sàn vinyl phối màu Amstrong & Aladdin

Khối lượng: 270m2

Nhà thầu: Phát Đạt Group

Team sales: Tấn Đạt (dat@phatdatgroup.com)

Team kỹ thuật: Phan Thiện, Ngọc Anh, Uncle Tám

Ngày hoàn tất: 5/8/2018

Phối màu đẹp mắt sàn vinyl Amstrong giả gỗ và Aladdin giả đá

Phối màu đẹp mắt sàn vinyl Amstrong giả gỗ và Aladdin giả đá

Phối màu đẹp mắt sàn vinyl Amstrong giả gỗ và Aladdin giả đá

Phối màu đẹp mắt sàn vinyl Amstrong giả gỗ và Aladdin giả đá

Phối màu đẹp mắt sàn vinyl Amstrong giả gỗ và Aladdin giả đá

Ảnh được cấp bởi:Phan Thiện (thien@phatdatgroup.com)

Related projects