• Tên dự án: Văn phòng Ricoh
  • Hạng mục: Sàn nhựa vinyl Deluxe DS3001 phối DS2275
  • Khối lượng: 1,000m2
  • Địa chỉ: Q1, HCM
  • Nhà thầu: Phát Đạt Group
  • Team lắp đặt: Phan Thiện, Ngọc Anh, Uncle Tám
  • Hoàn thành: 15/8/2018
Sàn vinyl DS2275 lót văn phòng Ricoh

Sàn vinyl DS2275 lót văn phòng Ricoh

Văn phòng làm việc Ricoh dùng vinyl DS2275

Văn phòng làm việc Ricoh dùng vinyl DS2275

Phối màu đỉnh cao vinyl giả đá và thảm

Phối màu đỉnh cao vinyl giả đá và thảm

Vinyl bê tông xoa DS2275

Vinyl bê tông xoa DS2275

Sàn nhựa giả bê tông DS2275

Sàn nhựa giả bê tông DS2275

Phối màu vinyl giả thảm và đá

Phối màu vinyl giả thảm và đá

Sàn nhựa giả thảm DC3001

Sàn nhựa giả thảm DC3001

Vinyl giống màu bê tông

Vinyl giống màu bê tông

Dùng vinyl văn phòng rất sạch

Dùng vinyl văn phòng rất sạch

Phối màu vinyl giả thảm & giả đá

Phối màu vinyl giả thảm & giả đá

Vinyl của Deluxe tile DS2275 rất tuyệt vời

Vinyl của Deluxe tile DS2275 rất tuyệt vời

Phối màu vinyl đẹp mắt cho văn phòng Ricoh

Phối màu vinyl đẹp mắt cho văn phòng Ricoh

Ảnh: Mai Trâm (tram@phatdatgroup.com)