Dự Án

Công trình ML 650m2 sàn vinyl hèm khóa phối màu

Thông tin công trình (Project Info)

Tên công trình (Project): ML Office

Khối lượng (Quantity): 650sqm

Sản phẩm (Product): Vinyl click mixed wooden and concrete

Ngày hoàn tất (Finished date): Oct07, 2021

Mời Quý vị xem một vài ảnh đại diện: 

Pls contact Us: 

Phat Dat Group 

contact@phatdatgroup.com / mob: 0903127148