SPC3507

Sàn nhựa SPC3507 giả gỗ, hèm khóa, tấm ghép lại với nhau, dày 4mm. Sàn nhựa SPC3507 màu gỗ đẹp, vật liệu vinyl lót sàn nhà hiện đại khô...

Xem tiếp