phonebooth

Phonebooth được sử dụng nhiều trong văn phòng, tòa nhà, khách sạn, hội trường... Phonebooth tạo ra một không gian riêng biệt để nói điệ...

Xem tiếp