Công trình: Nhà xưởng Congate Palmolive

Vị trí: Mỹ Phước, Bình Dương

Sẩn phẩm: Sàn nhựa spc2303 hèm khóa; thảm sàn

Tình trạng: Đã xong

Loạt ảnh sàn nhựa giả gỗ spc2303 hèm khóa cho nhà xưởng

 

Xin liên hệ: 0903127148

contact@phatdatgroup.com