Năm 2010, Công Ty Phát Đạt được chọn làm nhà thầu cung cấp 12,000m2 thảm lót Đại học Tân Tạo, Long An. Sau khi làm việc với Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Phát Đạt đã tiến hành nhập khẩu và lắp đặt thảm cuộn, viên và len chân tường cho đại học này.

Thảm sàn trường học

Thảm sàn trường học Thảm sàn