Dự Án

Công trình văn phòng Qorvo Hà Nội

Tên công trình: Qorvo Office

Số lượng: 1,050m2

Sản phẩm: Thảm, Vinyl

Địa điểm: Hà Nội

Nhà thầu phụ: Phát Đạt

Photography: Thien Thach

Một số hình ảnh công trình: 

Thankyou!